Bestyrelsesgodtgørelse i ejer-/andelsbolig- og grundejerforeninger

Der er delte meninger om, bestyrelsen i en frivillig forening skal have godtgørelse eller honorar. Der hersker dog ingen tvivl om, at hvis bestyrelsen får godtgørelse, så er det som udgangspunkt en dårlig timeløn i forhold til den arbejdsbyrde og det ansvar, som bestyrelsen har.

Satsen pr. 1. januar 2022 er op til kr. 2.450 årligt for telefon og internet, og op til kr. 1.500 for småanskaffelser (kontorartikler m.v.). I alt kr. 3.950 årligt pr. bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen skal dog være opmærksomme på, at såfremt godtgørelsen overstiger kr. 3.950 vil hele beløbet blive beskattet og ikke  kun det beløb, der overstiger grænsen på 3.950. 

Bestyrelsen skal også være OBS på, at der er regler, som kan begrænse godtgørelsen, hvis et bestyrelsesmedlem har firmatelefon, eller at bestyrelsen har udlæg for kontorhold, som de får refunderet.