Priser på vores ydelser

Værdiskabende rådgivning, der bygger på faglighed, kvalitet og service skal være til at betale for alle.
Priserne er angivet inkl. moms.


 

Bolighandler 

I bolighandler kører vi efter princippet: "KØBT ELLER GRATIS". Hvis handlen ikke bliver endelig, så skal du ikke bekymre dig om salær til os.


kØB AF 1-FAMILIEHUS - KR. 10.000 - prisen afhænger af, om mægler eller vi skal berigtige handlen 
kØB AF eJERLEJLIGHED - KR. 8.000 - prisen afhænger af, om mægleren eller vi skal berigtige handlen
kØB AF ANDELSBOLIG - KR. 6.000
kØB AF PROJEKTKØB - KR. 6.000
kØB AF GRUND - KR. 5.000
fORÆLDREKØB INKL. LEJEKONTRAKT - KR. 9.000-11.000 (hus eller lejlighed)
kØB AF FLERE ENHEDER I SAMME KOMPLEKS - 50% RABAT PÅ EFTERFØLGENDE ENHEDER
 

Ejendomsadministration 

Andelsboligforeninger

Alle priserne er inklusiv moms og udgør det årlige administrationshonorar.

Tataladministration

Fast pris for almindelige hændelser på et kalenderår - herunder løbende juridisk og økonomisk rådgiv-ning, advokat som dirigent på generalforsamling, deltagelse i bestyrelsesmøde m.v.
20 enheder - fra kr. 50.000 
50 enheder - fra kr. 75.000

Totaladministration Plus+

Som totaladministration med udvidet advokatbistand ekstra bestyrelsesmøder, ekstraordinære general-forsamlinger, gratis vedtægtsrevideringer, advokatrådgivning og mange flere fordele.
50 enheder - fra kr. 95.000
100 enheder - fra kr. 160.000
100 enheder - fra kr. 125.000
150 enheder - fra kr. 180.000
200 enheder - Fra kr. 200.000 
150 enheder - fra kr. 240.000
200 enheder - fra kr. 290.000
300 enheder - fra kr. 350.000

Ovennævnte priser er rene andelsboligforeninger. "Fra-prisen" er baseret på en andelsboligforening kun med andelsboliger. Tillæg for beboelses- og erhvervslejemål. 

Uforpligtende tilbud på administration
 

Ejendomsadministration

Ejerforening

Alle priserne er angivet inklusiv moms og udgør det årlige administrationshonorar.

Totaladministration

Fast pris for almindelige hændelser på et kalenderår - herunder løbende juridisk og økonomisk rådgiv-ning, advokat som dirigent på generalforsamling, deltagelse i bestyrelsesmøde m.v.
20 enheder - fra kr. 45.000
50 enheder - fra kr. 60.000
100 enheder - fra kr. 110.000

Totaladministration Plus+

Som totaladministration med udvidet advokatbistand ekstra bestyrelsesmøder, ekstraordinære general-forsamlinger, gratis vedtægtsrevideringer, kontraktsgennemgang og mange flere fordele.
20 enheder - fra kr. 50.000
50 enheder - fra kr. 80.000 
100 enheder - fra kr. 130.000
 

Ejendomsadministration

Grundejerforening 

Alle priserne er angivet inklusiv moms og udgør det årlige administrationsbidrag.

Totaladministration

Fast pris for almindelige hændelser på et kalenderår - herunder løbende juridisk og økonomisk rådgivning, advokat som dirigent på generalforsamling, deltagelse i bestyrelsesmøde m.v.
50 enheder - fra kr. 30.000 
100 enheder - fra kr. 40.000
150 enheder - fra kr. 45.000
200 enheder - fra kr. 50.000
300 eller flere enheder - fra kr. 60.000
 

Rådgivning og retssager 

Alle priser er angivet inklusiv moms.

Timepris i retssager kr. 3.000  
Fast pris ved rådgivning og notater
 

Ekstern dirigent 

Alle priser er angivet inklusiv moms.

Fast pris som dirigent på ekstraordinær eller ordinær generalforsamling - Fra kr. 12.000
fast pris på Udarbejdelse af referat - fra kr. 3.000
Deltagelse  som dirigent og udarbejdelse af referat - fra kr. 14.000
Ovenstående priser er inklusiv forberedelse, rådgivning til bestyrelsen samt deltagelse i generalforsamlingen og transport (stor københavn)
 

Entreprise- og kontraktgennemgang

Alle priser er angivet inklusiv moms.

Typehus entreprisekontrakt (huskompagniet, Lind & Risør, Hybel og eurodan - kr. 10.000
I prisen er gennemgang af kontraktsgrundlag, fysisk eller telefonisk møde med jer, fremsættelse af forbehold overfor typehusfirmaet, forhandling om ændringer i hovedkontrakt og udfærdigelse af tillægskontrakt
For bistand under byggeriets faser til og med afleveringsforretningen, kan tilkøbes juridisk rådgivning enten som fastpris eller på timebasis