Pro Bono

Gratis rådgivning

Har du en sag eller spørgsmål af juridisk karakter, så kan du henvende dig hver torsdag fra kl. 16-17 på e-mail: advokat@sangea.dk. 

Pro bono er latinsk og betyder frivilligt ubetalt arbejde. Jeg har siddet mange år i Advokatvagten, og det betyder meget for mig, at der kan være muligheder for, at almindelige borgere kan få vurderet deres sag - uden at det altid skal koste en formue. 

Gratis juridisk rådgivning
Få en saglig vurdering af jeres sag
Videreformidling til dygtige kolleger i andre specialer

Det er desværre ikke muligt at hjælpe alle inden for én time. Jeg kan dog altid henvise til Advokatvagten i den kommune, hvor I bor eller til Retshjælpen i København. Der kan til tider være travlhed, der medføre kø på telefonlinjen. Der afsættes op til 10 minutter til hvert opkald.