Værdiskabende rådgivning

Mit navn er Kim Wrisberg Sang Hansen. Jeg har været boligadvokat og ejendomsadministrator for nogle af landets største andelsbolig- og ejerforeninger siden 2007. Dette har ligeledes resulteret i over 850 generalforsamlinger som dirigent de sidste 17 år. Igennem mit virke som boligadvokat, har jeg rådgivet om og berigtiget køb af fast ejendom lige fra parcelhuse, projektlejligheder, andelsboliger og større lejlighedskomplekser.

Jeg er ligeledes udpeget af Ejendom Danmark, som boligdommer i Københavns ret og Retten på Frederiksberg, hvor jeg har siddet siden 2012.

Jeg har startet SANGEA for gøre det anderledes. Blandt andet vil vi gøre ejendomsadministration nærværende, personligt og tilgængeligt, hvor vi tilpasser os kunderne og ikke omvendt. 
Vi holder til i Smørum og har kontor i Ballerup og har kunder i hele København og omegn samt Sjælland.

Min tilgang til et samarbejde er, at advokaten altid skal have kunden i centrum:
  • Advokaten skal give kompetent og kvalificeret rådgivning
Mine spidskompetencer ligger inden for fast ejendom (køb og salg, lejeret og administration af ejer- og andelsboliger, investeringsejendommen og grundejerforening m.v.), og jeg yder derfor ikke rådgivning inden for andre grene af juraen, da det er min holdning, at advokater ikke kan være specialister inden for alle dele af lovgivningen. Derfor er jeg ikke advokat inden for eksempelvis strafferet, ansættelsesret eller arveret m.v., medmindre disse er direkte afledt af fast ejendom.
  • Advokaten skal være proaktiv i sin tilgang til kunden
Det er essentielt for mig, at der ydes en proaktiv service over for mine kunder, og derfor er det mig, der skal være opmærksom på relevant lovgivning og retspraksis og ikke kunderne. Jeg skal, så vidt det er muligt sørge for, at eksempelvis vedtægter og aftaler altid er opdateret, og økonomien i en forening er sund.
  • Advokaten skal være tilgængelig
Man hører ofte, at der er lange svartider eller, at der ikke bliver fulgt op på allerede aftalte opgaver. Mine bestyrelser og kunder har altid mit mobilnummer, og jeg deltager både i møder og generalforsamlinger i weekenderne og om aftenen. Jeg tilstræber mig altid på at svare inden for 24 timer, og hvis det ikke er muligt, så giver jeg et tidsestimat for, hvornår mine kunder kan forvente svar.

                                                         
*************

Som ejendomsadministrator rådgiver jeg bestyrelsen og beboerne, og jeg har altid foreningens bedste for øje. Både bestyrelse og beboere skal altid have den rette vejledning i relation til vedtægter, sædvane- og foreningsret.

Jeg fører både boligretssager, foged- og udsættelsessager samt tvangsauktioner og huslejenævnssager.

Erhvervserfaring:
2022               Sangea         Selvstændig boligadvokat
2021-2022 WINadvokater    Boligadvokat
2018-2021 Sven Westergaards Ejd. Chefjurist og advokat
2014-2018     Sven Westergaards Ejd.  Administrationschef og advokat
2010-2014     Sven Westergaards Ejd.  Souschef og advokat
2007-2010     Sven Westergaards Ejd.  Advokatfuldmægtig