Grundejerforeninger skal fremover betale grundskyld af fællesarealer

Fra 2025 vil grundejerforeninger blive pålagt at skulle betale grundskyld af deres fællesarealer. Det fremgår af et svar fra skatteministeren til Folketingets Skatteudvalg.

Tidligere var grundejerforeninger undtaget betaling af grundskyld, og der er derfor tale om en ændring af praksis, som kan medfører, at medlemmerne i en grundejerforening skal betale væsentligt mere i ejerbidrag.

Fra d. 1. januar 2025 vil grundejerforeningernes fællesareal blive vurderet ud fra ubebyggede erhvervsgrunde til rekreativt formål. Grundværdien vurderes til 1/10 af grundværdien for et standardiseret enfamiliehus med samme beliggenhed og grundstørrelse.

Der er tale om samme indfasning som man kender fra andelsboligforeninger, hvor grundskyldsstigningen indfases med 4,75% årligt. Under alle omstændigheder vil det betyde en væsentlig meromkostning for mange af landets grundejere.

Hele svaret fra Skatteministeren kan læses her
https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/sau/spm/19/svar/1994290/2775451.pdf