Højesteret har afsagt dom om hævd

Højesteret har 3. februar 2023 afvist, at 3 villaejere havde opnået ejendomshævd over et kommunalt ejet stykke jord, hvor de 3 villaejere havde udvidet deres haver indover skel, og at villaejerne havde rådet over det inddragne areal i mere end 20 år.

Højesteret lægger blandt andet vægt på, at villaejerne var bekendt med, at de at de inddragne arealer tilhørte kommunen, da de udvidede deres haver, samt at kommunen ikke havde haft anledning til at føre tilsyn med de inddragne arealer. Villaejerne kunne endvidere let have forespurgt kommunen, om de kunne overtage ejendomsretten til de inddragne arealer. 

Højesteret finder det derfor ikke godtgjort, at villaejerne i en periode på mindst 20 år har haft grund til at tro, at kommunen havde opgivet eller var indstillet på at opgive ejendomsretten til arealerne. Dermed lægger 2023-dommen sig op af Højesterets dom af 17. november 1932, hvor Højesteret kom frem til samme præmisser. 

Konklusionen er derfor igennem 91 år, at Danske Lov 5-5-1 om ejendomshævd ikke er opfyldt blot, der er gået mere end 20 år, og hvor den rådende har inddraget et areal uden at have ejendomsretten til det samme.