Højesteret om erstatning for mangler ved forbedringer i andelsbolig

Højesteret har den 20. februar 2024 afsagt dom omkring mangler ved forbedringer. Højesteret angiver, at erstatningen ikke er maksimeret til værdien af forbedringen, og ligeledes fastslår Højesteret, at det var uden betydning for tabets opgørelse, at køber kunne påberåbe sig forbedringsgodtgørelse ved et senere salg af andelsboligen.

Afledt af dommen anbefales det derfor, at en sælger af en andelsbolig sørger for at mangler udbedres og evt. foretages ombygningsarbejder forinden et salg (om muligt). 

Hele dommen kan læses her

https://domstol.dk/media/3jobgsb0/50238-anonymiseret-dom.pdf