Højesteret om partstatus - Forhåndsgodkendelse af forbedringsarbejder i Huslejenævnet

24. august 2023 i sag BS 37447/2022 har højesteret afsagt dom om lejeres partstatus i forbindelse med forhåndsgodkendelse af forbedringsforhøjelser i Huslejenævnet.

Huslejenævnet havde afvist, at lejere havde partstatus, og Landsretten var tillige nået frem til et andet resultat end Højesteret.

Højesteret finder, at Huslejenævnet burde have anset lejerne for part i sagen om forhåndsgodkendelse af forbedringsforhøjelsen. 

Hele afgørelsen kan læses her:  Højesterets dom af 24. august 2023 (domstol.dk)