Ny andelsboligforening i administration pr. 1. januar 2023

Vi byder velkommen til AB Nymoseparken, der blev stiftet i 2013. AB Nymoseparkens ejendom blev opført i 1961 og består af 138 lejligheder.

Foreningen har valgt en Totaladministration Plus+, hvor der er inkluderet ekstraordinære generalforsamlinger, deltagelse i bestyrelsesmøder, løbende advokatrådgivning m.v. uden ekstra omkostninger. Det har givet en væsentlig besparelse i både det ordinære administrationshonorar, der kan aflæses direkte i regnskabet, men også ekstraomkostninger. Det giver bestyrelsen og andelshaverne gennemsigtighed og åbenhed i administrationsydelserne.