Tilskud til energiforbedringer

Med udgangen af 2022 sluttede muligheden for at søge tilskud via Bygningspuljen, når der skulle energioptimeres i ejendomme. I stedet kan ejendomme nu søge om tilskud fra Energirenoveringspuljen, som ligner det som vi kendte fra Bygningspuljen. 

Renoveringsarbejder der kan søges støtte om, er herunder vinduer og isolering, hvis vinduerne eller ejendommen har en vis energiklasse.

Det forventes, at puljen åbner efter 1. kvartal i 2023. Energistyrelsen anbefaler, at man holder øje her på Sparenergi.dk