Udlejer varsler stigning i a conto varme med 3 dages frist

En lejer henvendte sig i forbindelse med, at udlejer havde varslet stigning i a conto varme med 150%. Fristen var på 3 dage, hvilket er i strid med lejeloven. I henhold til lejeloven skal udlejer varsle stigningen med mindst 6 uger, der hviler på et sagligt grundlag. Dog kan man sige til udlejers forsvar, at lejer alligevel kommer til at betale for stigningen, når varmeregnskabet fremsendes.

Det er dog vigtigt, at både udlejer og lejer kender til reglerne om forbrug, og i dette tilfælde var der usikkerhed om udlejer havde overholdt formaliteterne i relation til fremsendelse af seneste varmeregnskab. Hvis formaliteterne ikke overholdes, så risikere udlejer at miste retten til at efteropkræve, hvis varmeregningen er højere end a conto-indbetalingen.