Vedtægtsfortolkning af indflytning - og bopælspligt samt fremleje

Jeg har netop udarbejdet notat for en andelsboligforening om indflytnings- og bopælspligt, hvor bestyrelsen er blevet rådgivet i relation til en efterfølgende fremleje.

Selvom ejerboligmarkedet er presset pga. inflation og stigende renter, er andelsboliger fortsat en attraktiv boligform. Det betyder, at vi ser flere sager, hvor nogle købere forsøger at omgå foreningens vedtægter, når de tilbydes en andelsbolig. Nogle ønsker at tilgodese deres børn, der måske ikke er myndige, mens andre ser en god investering.

Det er vigtigt, at vedtægterne og forretningsgangene i foreningen er tilpasset gældende ret, så risikoen for omgåelse minimeres.